Communicatie op het raam bij ConQuest
ConQuest communication.cretaion.

Tevreden omgeving, succesvolle uitvoering

Bel ons! 0186 - 656 222

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Samen werken aan veiligheid

Door de klimaatverandering krijgt de rivier de Lek steeds meer water te verwerken. Een sterke Lekdijk is dus heel belangrijk. Maar het dijkvak tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer was niet stabiel genoeg en ook niet hoog genoeg om het extra water te keren.

Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voerde het project KIS uit voor Waterschap Rivierenland. De verbeteringswerken aan de dijk moesten uiterlijk 1 juli 2017 gereed zijn. ConQuest voerde de projectcommunicatie uit voor de aannemerscombinatie CDVM.

'Levende' thermometer KIS 'Levende’ thermometer om te laten zien in welk stadium het project verkeert

'Levende' thermometer

liet op locatie zien in welk stadium het project verkeerde

strip project Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Informatiestrip

uitleg over de bijzondere dijkversterkingsmethode

Fotoposter en informatiestrip, persoonlijk uitgereikt aan omwonenden

Fotoposter

samen met de infostrip persoonlijk uitgereikt aan omwonenden 

projectboek 'Samen werken aan veiligheid' voor Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Fotoboek

'Samen werken aan veiligheid'

visitekaartjes voor project Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Visitekaartje

voor medewerkers van de combinatie

advertentie in regiokrant(en) voor project Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Advertentie

geplaatst in regionale krant(en)