Communicatie op het raam bij ConQuest
ConQuest communication.cretaion.

Tevreden omgeving, succesvolle uitvoering

Bel ons! 0186 - 656 222

Met projectcommunicatie zetten wij je project op de kaart!

Want een tevreden omgeving is de sleutel tot een succesvolle uitvoering van je project.

Wat gaat hier gebouwd worden? Wat is daar eigenlijk het nut van? Hoe lang gaat dit duren? Ga ik daar hinder van ondervinden? De aankondiging van bouwwerkzaamheden roept altijd veel vragen op in de omgeving. Daarom is projectcommunicatie zo belangrijk. Door een eigen huisstijl voor je project vergroot je de herkenbaarheid bij het publiek. Een duidelijke boodschap in de advertentie en op het bouwbord spreekt het publiek op de juiste manier aan. En als kers op de taart geef je na oplevering van het project een prachtig boek aan je partners, stakeholders en aan je toekomstige klanten. Want het is een project om trots op te zijn! ConQuest ondersteunt je met de positionering van jouw project, denkt mee over een succesvolle strategische aanpak en geeft vorm aan de visuele uitwerking.

Projectcommunicatie

Ieder bouwproject kent verschillende stakeholders: je opdrachtgever, haar medewerkers, huidige of toekomstige gebruikers, de omgeving (omwonenden, bedrijven), de pers of de (lokale) politiek. Ze zijn allemaal op hun eigen manier en om hun eigen redenen geïnteresseerd in de voortgang van je project. Met projectcommunicatie, of publiekscommunicatie, informeer je deze stakeholders en betrek je hen bij het project. Zo creëer je draagvlak, beperk je de hinderbeleving en verbeter je het imago van je project én je bedrijf.

De ConQuest-aanpak

Elk project is anders en vraagt om een aanpak op maat. Bij ConQuest weten wij precies hoe dat werkt! Voor elk project doorlopen we 3 stappen om tot een kwalitatief goede en succesvolle aanpak van de projectcommunicatie te komen. Met vaste, heldere prijzen, dat is wel zo overzichtelijk voor je begroting.

stap 1 projectanalyse
1. Projectomgeving analyseren

Hoe ziet het gebied eruit? Welke doelgroepen en belanghebbenden zijn er? Welke wensen en behoeften hebben zij? En wat is de boodschap die je wilt uitstralen?

stap 2 communicatie-analyse
2. Strategie & communicatiedoelstellingen bepalen

Communicatiedoelstellingen bepalen, strategie bepalen en communicatieplan opstellen met advies welke middelen per stakeholder in te zetten, opstellen van een communicatiekalender, bepalen van de frequentie en een begroting voor de uit te werken middelen.

stap 3 uitvoering
3. Uitwerken en plaatsen communicatiemiddelen

Vormgeven van de geselecteerde communicatiemiddelen*, productie van deze middelen, telefonische evaluatie met elkaar en monitoren doelstellingen en indien noodzakelijk bijwerken van de communicatiekalender.

je investering

€ 1.200

je investering

€ 1.950

je investering

€ 168,75

/week

* Investering communicatiemiddelen

Wij hebben een overzicht gemaakt van onze prijzen voor de meest gangbare projectcommunicatiemiddelen. Heb je specifieke wensen of wil je een andere oplage? Geen probleem. In goed overleg maken we een maatwerkbegroting voor je, geheel passend binnen jouw budget.

Ook een verkeersbord (al dan niet met een opvallende, bijzondere tekst) kan onderdeel zijn van projectcommunicatie

Bekijk hier onze referenties

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Door de klimaatverandering krijgt de rivier de Lek steeds meer water te verwerken. Een sterke Lekdijk is dus belangrijk. Het dijkvak tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer was niet stabiel genoeg en ook niet hoog genoeg om het extra water te keren. 

(Renovatie) Coentunnel

Nadat de Coentunnel in 1966 werd opgeseld, bleek al snel dat de capaciteit van de tunnel op termjn ontoereikend zou zijn. De dynamiek in de noordelijke Randstad zorgde voor een veel snellere ontwikkeling van de mobiliteit dan verwacht. En daarom werd in 2004 een overeenkomst gesloten om een Tweede Coentunnel te bouwen en de Eerste Coentunnel grondig te renoveren.

Geen behoefte aan een volledige aanpak?

Heb je ons alleen nodig voor de uitwerking van je (communicatie)middelen? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres. ConQuest heeft een creatieve studio in huis met ervaren vormgevers en dtp-ers die je boodschap naadloos vertalen naar een creatief concept.

quote uit boek over het project Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Effectieve projectcommunicatie gaat hand in hand met omgevingsmanagement

Gedurende het gehele proces is het noodzakelijk om de projectcommunicatie goed af te stemmen met de omgevingscommunicatie van de omgevingsmanager. Een zelfde tone of voice, een zelfde uitstraling zorgt voor herkenbaarheid. De omgevingsmanager staat dagelijks in contact met je stakeholders en weet waar (veranderende) behoeften ontstaan waarop ingespeeld moet worden. Heb je nog geen omgevingsmanager of heeft je omgevingsmanager het te druk? ConQuest kan je hierin ook faciliteren!

Kijk voor meer informatie op onze pagina Omgevingsmanagement.