Communicatie op het raam bij ConQuest
ConQuest communication.cretaion.

Tevreden omgeving, succesvolle uitvoering

Bel ons! 0186 - 656 222

Met projectcommunicatie zetten wij uw project op de kaart! 

Want een tevreden omgeving is de sleutel tot een succesvolle uitvoering van uw project.

Wat gaat hier gebouwd worden? Wat is daar eigenlijk het nut van? Hoe lang gaat dit duren? Ga ik daar hinder van ondervinden? De aankondiging van bouwwerkzaamheden roept altijd veel vragen op in de omgeving. Daarom is projectcommunicatie zo belangrijk. Door een eigen huisstijl voor uw project vergroot u de herkenbaarheid bij het publiek. Een duidelijke boodschap in de advertentie en op het bouwbord spreekt het publiek op de juiste manier aan. En als kers op de taart geeft u na oplevering van het project een prachtig boek aan uw partners, stakeholders en aan uw toekomstige klanten. Want het is een project om trots op te zijn! ConQuest ondersteunt u met de positionering van uw project, denkt mee over een succesvolle strategische aanpak en geeft vorm aan de visuele uitwerking.

Projectcommunicatie

Ieder bouwproject kent verschillende stakeholders: uw opdrachtgever, haar medewerkers, huidige of toekomstige gebruikers, de omgeving (omwonenden, bedrijven), de pers of de (lokale) politiek. Ze zijn allemaal op hun eigen manier en om hun eigen redenen geïnteresseerd in de voortgang van uw project. Met projectcommunicatie, of publiekscommunicatie, informeert u deze stakeholders en betrekt u hen bij het project. Zo creëert u draagvlak, beperkt u de hinderbeleving en verbetert u het imago van uw project én uw bedrijf.

De ConQuest-aanpak

Elk project is anders en vraagt om een aanpak op maat. Bij ConQuest weten wij precies hoe dat werkt! Voor elk project doorloopt ConQuest onderstaande stappen om tot een kwalitatief goede en succesvolle aanpak van de projectcommunicatie te komen. Met vaste, heldere prijzen, dat is wel zo overzichtelijk voor uw begroting.

stap 1 projectanalyse
1. Projectanalyse

Hoe ziet het gebied eruit? Welke doelgroepen en belanghebbenden zijn er? Welke wensen en behoeften hebben zij? En wat is de boodschap die u/uw bedrijf wilt uitstralen?

stap 2 communicatie-analyse
2. Communicatie-analyse

Communicatiedoelstellingen bepalen, strategie bepalen en communicatieplan opstellen met advies welke middelen per stakeholder in te zetten, opstellen van een communicatiekalender, bepalen van de frequentie en een begroting voor de uit te werken middelen.

stap 3 uitvoering
3. Uitvoering

Vormgeven van de geselecteerde communicatiemiddelen, productie van deze middelen en bewaken van de communicatiekalender en planning

Ook een verkeersbord (al dan niet met een opvallende, bijzondere tekst) kan onderdeel zijn van projectcommunicatie

Bekijk hier onze referenties

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Door de klimaatverandering krijgt de rivier de Lek steeds meer water te verwerken. Een sterke Lekdijk is dus belangrijk. Het dijkvak tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer was niet stabiel genoeg en ook niet hoog genoeg om het extra water te keren. 

(Renovatie) Coentunnel

Nadat de Coentunnel in 1966 werd opgeseld, bleek al snel dat de capaciteit van de tunnel op termjn ontoereikend zou zijn. De dynamiek in de noordelijke Randstad zorgde voor een veel snellere ontwikkeling van de mobiliteit dan verwacht. En daarom werd in 2004 een overeenkomst gesloten om een Tweede Coentunnel te bouwen en de Eerste Coentunnel grondig te renoveren.

Geen behoefte aan een volledige aanpak?

Heeft u ons alleen nodig voor de uitwerking van uw middelen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. ConQuest heeft een creatieve studio in huis met ervaren vormgevers en dtp-ers die uw boodschap naadloos weten te vertalen naar een creatief concept.

quote uit boek over het project Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Effectieve projectcommunicatie gaat hand in hand met omgevingsmanagement

Gedurende het gehele proces is het noodzakelijk om de projectcommunicatie goed af te stemmen met de omgevingscommunicatie van de omgevingsmanager. Een zelfde tone of voice, een zelfde uitstraling zorgt voor herkenbaarheid. De omgevingsmanager staat dagelijks in contact met uw stakeholders en weet waar (veranderende) behoeften ontstaan waarop ingespeeld moet worden. Heeft u nog geen omgevingsmanager of heeft uw omgevingsmanager het te druk? ConQuest kan u hierin ook faciliteren!

Kijk voor meer informatie op onze pagina Omgevingsmanagement.