Wij spelen niet met je privégegevens!

Privacyverklaring & cookiebeleid

van ConQuest.

Contactgegevens

info@conquest.nl

Industriestraat 6 
P.O. Box 5744, 3290 AA Strijen
+31 (0)186 656 222

www.conquest.nl

BTW NL811631035B01
KvK Rotterdam 24 30 10 72

In deze Privacyverklaring van ConQuest leest u op welke wijze en om welke redenen wij persoonlijke gegevens verzamelen. Op basis van deze verklaring kunt u bepalen of u daarmee wel of niet akkoord gaat. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens bewaren, neemt u dan gerust contact met ons op!

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons heeft gegeven. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • URL
 • Bankrekeningnummer

DOEL:
ConQuest verzamelt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Versturen van nieuwsbrieven online
  Enkele keren per jaar verstuurt ConQuest aan haar relaties een digitale nieuwsbrief met als doel onze klanten te informeren over de mooie opdrachten die we hebben gerealiseerd en om informatie over nieuwe ontwikkelingen te delen. De nieuwsbrief heeft dus zowel een commerciële als een informatieve doelstelling. ConQuest registreert uw e-mailadres en uw voor- en achternaam via het daarvoor bestemde formulier op één van onze websites, of we vragen persoonlijk toestemming om u aan te melden.
 • Contact
  Op het moment dat u contact opneemt met ConQuest, telefonisch of online, registreren wij uw gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw (aan)vraag te kunnen behandelen. Gegevens die wij hiervoor opnemen, zijn uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • Google Analytics
  ConQuest heeft twee websites:
  www.conquest.nl
  www.conquesttenders.nl
  Beide websites zijn aangemeld bij Google Analytics. Met Google Analytics kunnen we zien hoe vaak onze websites bezocht worden en hoe lang en op welke pagina’s onze bezoekers blijven. Met deze informatie kunnen wij onze websites verbeteren en optimaliseren voor onze bezoekers. Deze gegevens zijn geheel anoniem. Het is niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Op bovengenoemde websites krijgt u geen melding over het accepteren en toestaan van cookies. Uw IP-adres wordt namelijk gemaskeerd. ConQuest heeft een verwerkingsovereenkomst ondertekend met Google waardoor er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Uw gegevens worden dus niet gedeeld met Google en ook niet voor advertentiedoeleinden. Zo ook wordt uw surfgedrag niet gevolgd.
 • Wettelijke verplichting
  ConQuest verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingdienst.

OPSLAG VAN GEGEVENS:

 • MailChimp
  Onze nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp.
 • Office 365
  De e-mail van ConQuest wordt gehost bij Office 365. Als u contact opneemt per e-mail, worden de betreffende e-mailberichten opgeslagen op de servers van Office 365. In Outlook registreren wij eerdergenoemde persoonsgegevens in de contactenlijst.
 • Mach3Builders
  De websites en back-ups daarvan worden gehost bij Mach3Builders. Gegevens die u achterlaat op één van de websites van ConQuest via het daarvoor bestemde formulier zijn op de servers van Mach3Builders opgeslagen.
 • MailChimp
  ConQuest werkt met de software MailChimp. Hierin staan alle gegevens van onze klanten en leveranciers. Dit programma is bedoeld voor het aanmaken van projecten, de urenregistratie en het opslaan van projectinformatie. 

OPSLAGPERIODE:
ConQuest bewaart uw gegevens voor onbepaalde tijd.

 • Versturen van nieuwsbrieven online
  Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp voor onbepaalde tijd. U kunt zelf uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mailbericht te sturen naar info@conquest.nl.
 • Contact
  Op het moment dat u per e-mail contact opneemt met ConQuest, worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de (mail)server. De betreffende e-mailberichten worden in principe voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij wij deze tussentijds verwijderen. 
 • Google Analytics
  De gegevens die Google Analytics op de websites verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 • Mailchimp
  De gegevens die wij invoeren in Sultan worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

BEVEILIGING:
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ConQuest of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze websites beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de websites van ConQuest privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

UW RECHTEN:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen zoals die bij ConQuest vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mailbericht te sturen of telefonisch contact op te nemen met ConQuest.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? Laat het ons weten, dan verandert ConQuest dit in haar systemen. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan het e-mailbericht met daarin de nieuwsbrief.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ConQuest vastgelegd zijn? Dan heeft u recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wilt u niet dat ConQuest uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op indienen van een klacht
  Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@conquest.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het
ID-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

ONZE PLICHTEN:
ConQuest verwerkt persoonsgegevens om ons werk te kunnen uitvoeren en voor het aanbieden van onze diensten of producten per e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. ConQuest behoudt zich het recht voor om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ConQuest dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ConQuest te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Daarnaast behoudt ConQuest zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. De huidige Privacyverklaring is opgesteld in januari 2019. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.

COOKIES:
Zoals omschreven onder het kopje ‘Doel’ bij punt 3 Google Analytics krijgt u bij het bezoek aan onze websites geen cookiemelding. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ConQuest maakt geen gebruik van cookies aangezien er geen sprake is van voorkeursinstellingen of inlogmogelijkheden. ConQuest heeft Google Analytics geanonimiseerd. Dit houdt in dat uw IP-adres wordt gemaskeerd. ConQuest heeft een verwerkingsovereenkomst ondertekend met Google waardoor er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten. Uw gegevens worden dus niet gedeeld met Google en ook niet voor advertentiedoeleinden. Zo ook wordt uw surfgedrag door ConQuest niet gevolgd.

 Hebt u toch nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@conquest.nl

kaart van de Hoeksche Waard